Algemene vergadering van aandeelhouders stemt in met benoeming leden Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, en dividend voor 2011

april 1, 2011

Amsterdam – Koninklijke Philips Electronics (NYSE:PHG, AEX:PHI) heeft bekendgemaakt dat haar algemene vergadering van aandeelhouders vandaag heeft ingestemd met de benoeming van de heer Frans van Houten tot voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO voor de komende vier jaar, ingaand op 1 april 2011. De aandeelhouders hebben eveneens ingestemd met de benoeming van de heren Ron Wirahadiraksa en Pieter Nota tot leden van de Raad van Bestuur met ingang van 1 april 2011.

 

Verder is de heer Jackson Tai door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en zijn de heren Cees van Lede, John Thompson en Heino von Prondzynski herbenoemd als leden van diezelfde raad. Alle benoemingen voor de Raad van Commissarissen worden vandaag, 31 maart 2011, van kracht.

 

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft eveneens ingestemd met het voorstel van Philips om de jaarlijkse, in 2011 uit te keren dividenduitkering voor 2010 te verhogen tot EUR 0,75 per aandeel. In 2011 zal het dividend worden uitgekeerd in contanten of aandelen, naar keuze van de aandeelhouder. Hier vindt u meer informatie over het optionele dividend. Ook alle overige voorstellen die aan de aandeelhouders zijn voorgelegd, zijn aangenomen.

 

Voor meer informatie over de algemene vergadering van aandeelhouders van Philips voor 2011 kunt u terecht op deze site.

 

Aanvullende informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur en de jaarcijfers van Philips over 2010, gepresenteerd op 24 januari 2011, is opgenomen in het Philips‑jaarverslag (publicatiedatum 17 februari 2011). Aandeelhouders en andere belangstellenden kunnen het Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2010 downloaden via deze link: www.philips.com/annualreport2010.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joost Akkermans

Corporate Communications

Tel: +31 20 5977 406

E-mail: joost.akkermans@philips.com 

.