Cardiovasculaire ziekte en interventies

februari 23, 2011

Wereldwijd 

 • Cardiovasculaire ziekten zijn de dodelijkste ziekten ter wereld: 17,1 miljoen sterfgevallen per jaar (WHO 2010).
 • Tegen 2030 zullen bijna 23,6 miljoen mensen sterven aan cardiovasculaire ziekten, voornamelijk aan een hartziekte of een beroerte. Becijferd is dat dit de belangrijkste doodsoorzaken zullen blijven. Het oostelijke Middellandse Zeegebied zal de grootste stijging van het sterftepercentage te zien geven. In Zuidoost-Azië zal de stijging van het aantal sterfgevallen het grootst zijn.

  (Bron: WHO)

 

Europa 

 • Elk jaar sterven in Europa meer dan 4,3 miljoen mensen aan een cardiovasculaire ziekte. In de Europese Unie (EU) zijn dat er meer dan 2,0 miljoen.
 • In Europa en in de EU is cardiovasculaire ziekte in bijna de helft van alle sterfgevallen (respectievelijk 48% en 42%) de doodsoorzaak. In alle landen van Europa is cardiovasculaire ziekte de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen en behalve in Frankrijk, Nederland en Spanje ook de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen.
 • De zorgkosten in verband met cardiovasculaire ziekte in de EU worden geschat op 200 miljard euro per jaar.

  (Bron: EUROPEAN CARDIOVASCULAIR STATISTICS 2008)


Nederland

 • 1 op de 3 mensen sterft aan cardiovasculaire ziekte (bron: Nederlandse Hartstichting).
 • Bijna 1 miljoen Nederlanders lijden aan cardiovasculaire ziekte (bron: Nederlandse Hartstichting).
 • Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 met 30% gestegen is tot 1,3 miljoen patiënten. Bijna 10% van de Nederlandse bevolking (bron: Nederlandse Hartstichting).
 • Cardiovasculaire ziekte is een belangrijke doodsoorzaak bij vrouwen en nummer 2 (na kanker) bij mannen (bron: CBS).
 • In 2009 zijn 20.979 vrouwen en 18.663 mannen aan cardiovasculaire ziekte gestorven (bron: CBS).

  (Bronnen: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS), NEDERLANDSE HARTSTICHTING)


Nederland: ziekenhuisopname en behandelingen

 • Elke dag worden 950 mensen opgenomen wegens cardiovasculaire ziekte (bron: Nederlandse Hartstichting).
 • In 2009 werden 364.666 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens cardiovasculaire ziekte: 207.598 (57%) mannen en 157.068 (43%) vrouwen. (Dagbehandeling en poliklinische behandeling niet meegeteld.) (Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 2009.)
 • Steeds meer mensen worden in het ziekenhuis opgenomen door aandoeningen aan het hart of de vaten. Tussen 1980 en 2009 is opnamecijfer toegenomen met 24%.
 • Van 1980 tot 2009 is het aantal opnamedagen van patiënten met cardiovasculaire ziekte gedaald. Het aantal opnamedagen voor mannen met cardiovasculaire ziekte daalde met 63% (van 16 tot 6 dagen). Voor vrouwen was dat 69% (van 19 tot 6 dagen). (Bron: Dutch Hospital Data, Landelijke Medische Registratie 2009.)
 • Het jaarlijkse aantal open hartoperaties is sinds 1997 tamelijk stabiel gebleven. Deze trend is mogelijk het gevolg van het feit dat meer mensen in aanmerking komen voor PCI (behandeling met een stent/angioplastiek) en de verschuiving van open hartoperaties naar minimaal invasieve procedures. Ook vroegtijdige opsporing en medicatie zijn factoren die aan deze trend bijdragen. (Bronnen: Nederlandse Hartstichting, Nationaal Kompas Volksgezondheid.)
 • Er zijn 25 ziekenhuizen in Nederland waar hartoperaties/interventies (mogen) worden uitgevoerd (bron: Catharina-ziekenhuis Eindhoven).

  (Bronnen: DUTCH HOSPITAL DATA, LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE 2009, NEDERLANDSE HARTSTICHTING, CATHARINA-ZIEKENHUIS EINDHOVEN)

Minimaal invasieve hartinterventies versus open hartoperaties (bij benadering):JaarStents/angioplastiekOpen hartoperaties
19858.5007.000
200017.500 13.000
200428.800 15.650
200836.350 16.900


 

Hartinterventies in het Hartcentrum van het Catharina-ziekenhuis Eindhoven:

 • In het Catharina-ziekenhuis worden elke dag 7 à 8 minimaal invasieve hartinterventies (stentplaatsing/angioplastiek) uitgevoerd.
 • In 2008 zijn in het Catharina-ziekenhuis 18 minimaal invasieve hartklepvervangingen (TAVI) uitgevoerd.
 • In 2010 zijn in het Catharina-ziekenhuis 68 minimaal invasieve hartklepvervangingen (TAVI) uitgevoerd.
 • In 2007 zijn in het Catharina-ziekenhuis 1796 open hartoperaties uitgevoerd, in 2010 waren dat er 1583.
 • In 2007 zijn in het Catharina-ziekenhuis 3530 minimaal invasieve stent- en angioplastiekinterventies uitgevoerd, in 2010 waren dat er 2977.

 

Over het Catharina-ziekenhuis Eindhoven

 

Het Catharina-ziekenhuis is:

 • het grootste hartinterventiecentrum in Nederland.
 • het op een na grootste hartchirurgisch centrum in Nederland.
 • het grootste hartcentrum van Nederland waar door middel van elektrofysiologie hartritmestoornissen worden behandeld.
 • een groot topklinisch ziekenhuis met een volwaardige A-opleiding tot cardioloog en heeft een gerenommeerde onderzoeks- en ontwikkelafdeling.
 • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat volume en kwaliteit direct aan elkaar gerelateerd zijn, hoe groter het volume, hoe beter de output van zorg.

 

Het Catharina-ziekenhuis heeft:

 • van alle ziekenhuizen in Nederland de kortste tijd (10 minuten) dat een patiënt binnen wordt gebracht en dat hij wordt behandeld (dotter / stent) met katheter. (door-to-needle time). Deze tijdspanne is van zeer groot belang voor het resultaat van de behandeling van patiënten met een hartinfarct.
 • een van de kortste door-to-needle tijden ter wereld, namelijk 10 minuten.