Philips laat algemene verpleegafdelingen meeprofiteren van de voordelen van geavanceerde patiëntbewaking

december 9, 2010

Boeblingen, Duitsland – Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI), marktleider op het gebied van oplossingen voor patiëntbewaking op ziekenhuisafdelingen kritischezorgsituaties, heeft vandaag de introductie aangekondigd van een uitgebreide reeks bewakingsoplossingen die specifiek zijn bedoeld voor algemene verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Een van de onderdelen van de nieuwe productportefeuille is de IntelliVue MP5 Spot-Check (SC)-monitor van Philips: de eerste draagbare spotcheckmonitor ter wereld met ingebouwd Early Warning Scoring-systeem, bedoeld als hulpmiddel voor zorgverleners bij de beoordeling van standaardmetingen voor vitale functies. Daarnaast is het systeem voorzien van draadloze sensoren voor vitale lichaamsfuncties, speciaal voor ambulante patiënten die frequente bewaking nodig hebben.

 

“De komst van deze oplossingen voor patiëntbewaking betekent een verbreding van ons aanbod. Daardoor kunnen we voldoen aan de snel groeiende behoeften van algemene behandelafdelingen in ziekenhuizen. Ik ben ervan overtuigd dat deze oplossingen een mijlpaal zullen vormen op het gebied van patiëntbewaking en dat ze zullen bijdragen tot een vereenvoudiging van de klinische workflow en tot een verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg," meent Steve Rusckowski, CEO van Philips Healthcare. “Gezien onze expertise op het gebied van patiëntbewaking en het aanzienlijke marktpotentieel voor bewaking op niet-acute zorgafdelingen in ziekenhuizen beschouwen we dit als een belangrijke groeimarkt voor Philips.”

 

Als gevolg van de wereldwijze vergrijzing krijgt het medisch personeel op algemene verpleegafdelingen te maken met steeds oudere en ziekere patiënten. Bovendien neemt de druk op intensivecareafdelingen (IC’s) steeds meer toe, met als gevolg dat patiënten sneller worden overgeplaatst naar verpleegafdelingen. Tegelijkertijd komt de nadruk in ziekenhuizen meer te liggen op de preventie van medische fouten en ongewenste voorvallen. Eén methode om nauwlettend toezicht te houden op de patiënt is door frequente bewaking van de vitale functies, waarbij in geval van afwijkingen een alarm wordt geactiveerd. Momenteel is echter slechts 40% van alle ziekenhuisbedden uitgerust met patiëntbewaking.

 

"De huidige ontwikkelingen in de zorg vereisen dat tal van patiënten ook buiten de IC bewaakt worden. Veel van de momenteel gebruikte bewakingsprocedures schieten dan ook tekort," aldus dr. Andreas Hvarfner, verbonden aan het academisch ziekenhuis in Lund, Zweden. "Hoewel waarschuwingssignalen doorgaans al in een vroege fase optreden, worden kritieke veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt niet altijd tijdig opgemerkt. Intelligente bewaking en vroegewaarschuwingssystemen kunnen ons helpen al in een vroeg stadium in te grijpen om kritieke situaties te voorkomen, wat in aanzienlijke mate bijdraagt tot verbetering van de veiligheid van de patiënt."

 

De draagbare IntelliVue MP5SC-monitor ondersteunt de registratie van de vitale functies op de zaal, waaronder de bewaking van het hartritme en de bloeddruk, de hartslag en de zuurstofsaturatie (SpO2). De geïntegreerde Early Warning Score-functionaliteit van de MP5SC zorgt voor automatische vergelijking van de vitale functies met een vooraf ingestelde reeks waarden (te definiëren door het ziekenhuizen, uitgaande van standaardprotocollen) en geeft een waarschuwingssignaal op basis van een ‘stoplicht’-systeem als de patiënt speciale aandacht vereist.

 

Tevens voorziet de IntelliVue draadloze meetoplossing in een compleet draadloos bewakingssysteem voor vitale functies bij patiënten op verpleegafdelingen die frequente bewaking nodig hebben, zonder dat hun bewegingsvrijheid wordt beperkt. De bewaking is vergemakkelijkt door draagbare draadloze sensoren die gegevens over vitale functies via een patiëntenmonitor of telemetriezender naar een centrale verpleegkundigenpost doorsturen. Zo kan de arts al in vroeg stadium ingrijpen als de toestand van de patiënt achteruitgaat. De kabelloze sensoroplossing, in eerste instantie afgestemd op de behoeften van telemetrie-instellingen en instellingen voor postoperatieve zorg, zal in de tweede helft van 2011 ook voor algemene verpleegafdelingen beschikbaar zijn. Deze oplossingen kunnen kosteneffectief worden ingevoerd, want ze laten zich eenvoudig inpassen in de reeds aanwezige draadloze LAN-infrastructuur van het ziekenhuis. Geavanceerde methoden voor versleutelde dataoverdracht garanderen dat de patiëntgegevens goed beschermd blijven.

 

Met de nieuwe Guardian-programmatuur van Philips ten slotte kunnen meetgegevens voor de vitale functies op iedere PC in het computernetwerk van het ziekenhuis worden bekeken. De flexibele oplossing kan worden toegesneden op de behoeften van algemene verpleegafdelingen, waarbij de gezondheidstoestand van alle patiënten op de afdeling op uniforme wijze op het scherm verschijnt. Als de toestand van een patiënt verslechtert en ingrijpen noodzakelijk is, kan het programma automatisch een traceralarm bij de zorgverleners of artsen genereren.

 

Philips verwacht dat de eerste bestellingen voor deze bewakingsoplossingen zullen komen uit ziekenhuizen in de VS, Scandinavië, Groot-Brittannië en Australië. In deze landen zijn namelijk al de zogeheten Rapid Response Teams actief. Een Rapid Response Team is een groep specialisten op het gebied van kritische zorg die ingrijpt zodra de toestand van de patiënt wezenlijk verslechtert. Onderzoek heeft aangetoond dat Rapid Response Teams de mortaliteit en morbiditeit in aanzienlijke mate kunnen terugdringen. Naar verwachting kunnen vroegewaarschuwingssystemen zoals die zijn opgenomen in de nieuwe reeks patiëntbewakingsoplossingen van Philips de efficiency van dergelijke teams nog verder verbeteren en versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joost Maltha
Woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 40 27 80125
Mob. +31 (0)6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.