Philips doet op het Nikkei-Philips Symposium 2010 in Japan een oproep voor thuisoplossingen voor de gezondheidszorg die zich richten op de uitdaging van de ouder wordende bevolking

september 17, 2010

Tokio, Japan – In een toespraak getiteld ‘Naar de volgende generatie gezondheidszorg voor thuis’, die het centrale thema van het Nikkei-Philips Symposium 2010 verwoordde, bevestigde Erik Sande, General Manager van Philips Home Monitoring, het commitment van Philips om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de behoeften aan gezondheidszorg van de ouder wordende bevolking.

 

Sprekend tot experts uit een grote diversiteit van aandachtsgebieden en sectoren, waaronder vertegenwoordigers van het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, concentreerde de heer Sande zich op de huidige uitdagingen die aan de gezondheidszorg worden gesteld door een ouder wordende bevolking in Japan en het belang van goede zorg aan huis. De heer Sande benadrukte de behoefte aan duurzame oplossingen 'van de volgende generatie’ die betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken zijn en die een antwoord geven op de vraag hoe we ouderen en chronisch zieken kunnen helpen voluit en waardig te leven.

 

Gezondheidszorg voor thuis is vooral relevant in Japan, waar mensen boven de 65 op dit moment 22% van de bevolking uitmaken. In 2025 zal dat percentage 30% zijn, ofwel zo’n 35 miljoen mensen. En in 2050 zal bijna 40% van de Japanse bevolking ouder zijn dan 65 jaar, en een op de vier zal ouder zijn dan 75.

 

“Effectieve gezondheidszorg voor thuis betekent minder en kortere intramurale zorg en dat maakt kostbare capaciteit vrij in ziekenhuizen. En wat nog belangrijker is: patiënten die thuis kunnen blijven, zijn doorgaans gelukkiger en hebben een betere kwaliteit van leven”, zei de heer Sande tijdens zijn thematoespraak op het Nikkei-Philips Symposium 2010.

 

De heer Sande legde ook nadruk op het feit dat er in Japan, hoewel de gezondheidszorg in het land op dit moment een van de beste ter wereld is, ook meer vraag bestaat naar gezondheidszorg. Japanse mensen bezoeken hun artsen driemaal vaker dan mensen in andere ontwikkelde landen, en ze verblijven tweemaal langer in ziekenhuizen. Naarmate de bevolking ouder wordt, zullen beide cijfers naar verwachting stijgen.

 

“We kunnen – en moeten – de intramurale gezondheidszorg ook efficiënter maken. We moeten het voor ziekenhuizen en artsen gemakkelijker maken informatie uit te wisselen over patiënten, ziekten en therapieën. En we moeten de snelheid, de kwaliteit en het bereik verbeteren van de dienstverlening die beschikbaar is via poliklinieken en oplossingen voor gezondheidszorg thuis. Dat zal de druk op de ziekenhuizen enigszins verlichten.”

 

De onlangs door Philips gepubliceerde Index voor Gezondheid en Welzijn in Japan levert enkele interessante inzichten in het ouder worden en de gezondheidszorg in Japan. Een meerderheid van de Japanse mensen (63,8%) verwacht ouder te worden dan 70 jaar, maar slechts 2,9% verwacht ouder te worden dan 90 jaar. Ook op de vraag of zij verwachten langer te leven dan hun ouders antwoordde slechts 16,3% bevestigend. Dit wijst erop dat Japanse mensen, in weerwil van het feit dat Japan de hoogste levensverwachting ter wereld kent (79 jaar voor mannen, 86 jaar voor vrouwen)¹, hun hoop verliezen op de verwachting van een lang leven.

 

Ten aanzien van de gezondheidszorg in Japan vond bijna de helft (48,1%) van de ondervraagde mensen het belangrijk systemen op te zetten voor het bewaken van de gezondheid van oudere burgers thuis. 63% van de Japanse mensen wil de laatste dagen van hun leven thuis doorbrengen. Anderzijds stijgt naarmate de leeftijd van de respondenten hoger wordt het procentuele aantal mensen die antwoorden dat ze willen sterven in ‘een ziekenhuis of andere instelling’. Dit duidt op de huidige stand van zaken in Japan, die erop neerkomt dat het voor mensen heel moeilijk kan zijn thuis te blijven wonen als zij ouder worden.

 

Tijdens zijn thematoespraak wees de heer Sande op de inspanningen die het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn zich getroost om de gezondheidszorg voor thuis te ondersteunen met de expliciete doelstelling de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Daarbij benadrukte hij tevens de rol die Philips en andere ondernemingen kunnen spelen in het ontwikkelen van technologieën en producten voor een effectieve gezondheidszorg thuis.

 

¹ WHO-statistiek 2010

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Joost Maltha
Woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 40 27 80125
Mob. +31 6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbodop het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.