Philips en RXi Pharmaceuticals sluiten akkoord om gezamenlijk onderzoek te doen naar innovatieve beeldgeleide therapieconcepten op basis van RNAi

juni 4, 2010

Eindhoven, Nederland en Worcester, Massachusetts, VS – Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) en RXi Pharmaceuticals Corporation (Nasdaq: RXII), een in de VS gevestigd biofarmaceutisch bedrijf, hebben vandaag aangekondigd dat ze een overeenkomst voor gezamenlijk onderzoek hebben gesloten. Het betreft verkennend onderzoek naar de voordelen van bundeling van door de twee bedrijven in eigen beheer ontwikkelde technologieën voor gerichte toediening van experimentele therapeutische middelen op basis van RNA-interferentie (RNAi).

 

Samenstellingen op basis van RNAi vormen een veelbelovende nieuwe geneesmiddelenklasse voor gerichte behandeling van een aantal ziekten, waaronder kanker en hart- en vaatziekten. Een van de grootste uitdagingen bij het ontwikkelen van therapeutische RNAi-oplossingen is thans het vinden van methoden om op de doellocatie toe te dienen waarbij de werkzaamheid van het middel volledig intact blijft. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma van Philips en RXi is gericht op verwezenlijking van dit doel: in preklinisch onderzoek zal worden getracht de praktische mogelijkheden van de sd-rxRNA™ (self delivering-rxRNA™) van RXi te combineren met de ultrasone Philips-technologie, om zo gerichte toediening en controle van RNAi-samenstellingen in cellen mogelijk te maken.

 

“Als onderdeel van de holistische zorgcyclus, die als grondslag dient voor de  patiëntenzorg bij Philips, zijn wij continu op zoek naar vernieuwende concepten als het gaat om de diagnose, behandeling en follow-up van ziekten. Ons besluit om gezamenlijk onderzoek te gaan doen naar RNAi-georiënteerde therapieën met RXi is ingegeven door de overtuiging dat de patiëntenzorg uiteindelijk zal profiteren van de combinatie van nieuwe geneesmiddelen en geavanceerde medische beeldvormingstechnieken,” aldus Henk van Houten, senior vice-president bij Philips Research en hoofd van het Healthcare-onderzoeksprogramma. “De ontwikkeling van ultrasone technieken die kunnen leiden tot non-invasieve toedieningsmethoden voor afgifte van geneesmiddelen zoals RNAi op een specifieke doellocatie biedt ongekende nieuwe mogelijkheden en kan de persoonsgerichte geneesmiddelentoediening een belangrijke impuls geven.”

 

"Het belangrijkste technologische probleem dat wij moeten overwinnen om daadwerkelijk RNAi-georiënteerde methoden te kunnen inzetten bij de behandeling van diverse aandoeningen bij de mens, is het vinden van methoden voor efficiënte en veilige afgifte van de RNAi-stoffen aan de doelorganen en opname van die stoffen door de betreffende cellen,” meent Noah Beerman, president-directeur en CEO bij RXi. “Het combineren van de door RXi ontwikkelde sd-rxRNA-moleculen, met hun unieke ‘zelftoedienende’ eigenschappen, en de ultrasone technologieën van Philips, stelt ons in staat gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van specifieke doelgerichte afgifte van geneesmiddelen aan desbetreffende organen en weefsels. RNAi-behandeling van aandoeningen zou een tot nu toe ongekende werkzaamheid van geneesmiddelen mogelijk maken.”

 

Ziekten en hun potentiële behandelmethoden zijn nauw verbonden met specifieke processen op cellulair en moleculair niveau. De geavanceerde RNAi-technologie biedt radicaal nieuwe inzichten in de wijze waarop genen worden geactiveerd en gedeactiveerd, en voegt een nieuwe dimensie toe aan de ontwikkeling van geneesmiddelen. Therapeutische behandelmethoden op basis van deze revolutionaire technologie kunnen specifieke aandoeningen bij de wortel aanpakken door schadelijke genen uit te schakelen en de aanmaak van ziekteveroorzakende eiwitten te voorkomen.

 

Om dit doel te bereiken is het van belang dat de RNAi-stoffen eerst zo worden geoptimaliseerd dat ze de vereiste farmacologische eigenschappen krijgen. Verder moeten deze stoffen optimaal kunnen worden afgegeven aan de cellen die deze schadelijke genen tot expressie brengen. De rxRNA-moleculen van RXi zijn chemisch zo gemodificeerd  dat ze belangrijke eigenschappen hebben gekregen als stabiliteit in biologische vloeistoffen, een minimaal stimulerend effect op het afweersysteem en een hoge doelspecificiteit. Het beeldgeleide en ultrasoon gemedieerde platform voor geneesmiddelentoediening van Philips biedt onderzoekers een unieke mogelijkheid om diverse therapeutische moleculen door de vaatwand heen te laten dringen en de opname in de cel te vergemakkelijken. Dit systeem bundelt de bij Philips aanwezige expertise op het gebied van medische beeldvormende technologieën voor diagnose, behandelplanning en minimaal invasieve medische procedures. 

 

Beide bedrijven zullen hun in eigen beheer ontwikkelde technologieën, middelen en expertise inzetten bij het testen van nieuwe Rxi-methoden voor gerichte afgifte van  sd-rxRNA-stoffen in geschikte preklinische modellen, op basis van ultrasoon gemedieerde, beeldgeleide geneesmiddelenafgifte. Het voorbereidende werk en het onderzoek zullen plaatsvinden op de Life Tech-onderzoeksfaciliteit van Philips op de High Tech Campus in Eindhoven, waarbij het accent ligt op R&D op de raakvlakken van biowetenschappen and medische technologieën, en op de R&D-faciliteit van RXi in Worcester in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips Research
Steve Klink
Communications Department
Tel.: +31 40 27 43703
Mobile: +31 6 10888824
E-mail: steve.klink@philips.com 

 

RXi Pharmaceuticals
Eric Goldman – Media Contact
Rx Communications Group
Tel: +1 917 322 2563
E-mail: egoldman@rxir.com

 

Susan A. Noonan – Investor Contact
S.A. Noonan Communications
Tel: +1 212 966 3650
E-mail: susan@sanoonan.com

 

Investor Relations
Tel: +1 508 929 3615
E-mail: ir@rxipharma.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over RXi Pharmaceuticals

RXi Pharmaceuticals is een biofarmaceutisch bedrijf dat experimenteel onderzoek uitvoert en zich richt op de ontwikkeling en commerciële beschikbaarstelling van in eigen beheer ontwikkelde therapeutische middelen op basis van RNA-interferentie (RNAi) voor de behandeling van aandoeningen bij de mens. RXi omvat een breed therapeutisch spectrum, met inbegrip van nieuwe RNAi-samenstellingen en geavanceerde afgiftemethoden die mogelijk zowel lokaal als systemisch kunnen worden toegepast, op doellocaties waar afgifte van geneesmiddelen met andere modaliteiten niet mogelijk is. RXi maakt gebruik van in eigen beheer ontwikkelde versies van RNAi-samenstellingen, de zogeheten rxRNA. Deze samenstellingen bieden een geavanceerd alternatief voor conventionele ‘small interfering RNA’s’ (siRNA’s) en zullen een toonaangevende rol spelen in RNAi-technologie van de volgende generatie. Het betreft rxRNAoriTM, rxRNAsoloTM en sd-rxRNA (self delivering RNA), stoffen die duidelijk moeten worden onderscheiden van, en wezenlijke voordelen bieden in vergelijking met de klassieke siRNA's. RXi Pharmaceuticals is ervan overtuigd een stevige concurrentiepositie te kunnen veroveren in de therapeutische RNAi-markt, met als belangrijkste pijlers het therapeutische platform van de volgende generatie, een ervaren managementteam, een wetenschappelijke adviesraad waarin gerenommeerde wetenschappers zitting hebben, zoals dr. Craig Mello, die in 2006 de Nobelprijs in ontvangst mocht nemen voor zijn aandeel in de ontdekking van RNAi, en de brede intellectuele eigendomsrechten op het gebied van RNAi-chemie en -afgifte. www.rxipharma.com

.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals begrepen in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen bevatten, zij het niet uitsluitend, beweringen met betrekking tot toekomstverwachtingen, plannen en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van producten en technologieën van RXi Pharmaceuticals. Aan deze toekomstgerichte verklaringen aangaande toekomstverwachtingen, plannen en prognoses met betrekking tot de ontwikkeling van producten en technologieën van RXi Pharmaceuticals zijn aanzienlijke risico’s, alsmede onzekerheden en veronderstellingen verbonden, met inbegrip van het risico dat de samenwerking met Koninklijke Philips Electronics niet succesvol zal blijken en het risico dat de ontwikkeling van de op RNAi gebaseerde therapeutische middelen vertraging oploopt of niet volgens plan zal verlopen. Daarnaast bestaat het risico dat er vertraging optreedt in de goedkeuringsprocedure door de Amerikaanse FDA voor door RXi Pharmaceuticals ontwikkelde geneesmiddelen, en kan er sprake zijn van risico’s verband houdende met de ontwikkeling en het op de markt brengen van producten door onze concurrenten, risico’s met betrekking tot het vermogen om greep te houden op het tijdstip en de voorwaarden van samenwerking met derden, en de mogelijkheid dat andere bedrijven of organisaties zich beroepen op octrooirechten die de ontwikkeling van producten van Rxi Pharmaceuticals belemmeren. De werkelijke resultaten kunnen in wezenlijke mate afwijken van de beoogde resultaten zoals die zijn beschreven in deze toekomstgerichte verklaringen. RXi Pharmaceuticals zal geen nieuwe versies van deze toekomstgerichte verklaringen publiceren naar aanleiding van eventuele wijzigingen in gezichtspunten, gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de datum van deze publicatie voordoen.

.