Achtergrondinformatie HeartCycle-project

mei 31, 2010

Het HeartCycle-consortium bestaat uit achttien onderzoeksinstellingen, universiteiten, bedrijven en medische organisaties uit negen Europese landen en China. Het consortium wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met ischemische hartziekten en hartfalen door hun gezondheidstoestand te bewaken en hen te betrekken bij de dagelijkse maatregelen ter beheersing van het ziektebeeld. Het consortium gaat ook mechanismen ontwikkelen om automatisch relevante controlegegevens aan zorgverleners door te geven, zodat individueel afgestemde behandelingen en aanbevelingen voor het dagelijks leven kunnen worden gegeven.

 

Een van de betrokken patiëntgroepen lijdt aan hartfalen, een chronische ziekte waarbij de behandeling primair is gericht op het vermijden of vertragen van verergering van de ziekte (ziektebeheersing). Een tweede groep, tevens de grootste groep van alle hartpatiënten, bestaat uit patiënten die een myocardinfarct (hartaanval) hebben gehad. Patiënten in deze groep is er veel aan gelegen om een tweede infarct te voorkomen en hun behandeling is dan ook gericht op de zogeheten secundaire preventie.

 

Hoewel het doel van de behandeling bij de beide groepen verschilt – ziektebeheersing tegenover secundaire preventie – is er een aantal gemeenschappelijke risicofactoren, die van invloed zijn op de gezondheidstoestand van de patiënten. Beheersing van deze risicofactoren heeft daarom een belangrijke invloed op de prognose voor beide groepen. De behandelmethoden voor ischemische hartklachten en hartfalen, evenals voor veel andere ziekten die vaak samengaan met hartaandoeningen (zogeheten comorbiditeiten zoals hoge bloeddruk, diabetes en hartaritmie), zijn daardoor vergelijkbaar.

 

De behandeling omvat meestal het innemen van het juiste medicijn op het juiste tijdstip, regelmatige controle van de klinische symptomen en voldoende passende lichaamsbeweging. Vooral lichaamsbeweging verbetert niet alleen het welzijn en de kwaliteit van leven van patiënten, maar vergroot ook hun fysieke capaciteit en verbetert hun prognose. Omdat elke individuele patiënt echter een andere combinatie van comorbiditeiten en gezondheidsproblemen heeft, moeten plannen voor ziektebeheersing bestemd voor grote groepen flexibel genoeg zijn om alle mogelijke comorbiditeiten en problemen te kunnen aanpakken.

 

Het niet (volledig) naleven van voorgeschreven behandelingen is een veel voorkomend probleem bij langdurige behandelingen, dat een steeds grotere rol zal gaan spelen naarmate de Europese bevolking vergrijst en er meer chronisch zieken bijkomen. Er is overtuigend bewijs voor dat een betere naleving van de behandeling een veel grotere invloed kan hebben op de gezondheid van de gehele patiëntengroep dan verbeteringen van specifieke medische behandelingen. Het HeartCycle-project zal daar op twee manieren op inspelen.

 

De eerste manier is het creëren van een ‘patiëntencyclus’, die patiënten continu informeert over hun gezondheid, hun vooruitgang in het realiseren van bepaalde gezondheidsdoelen, en motiverende tips en suggesties voor gezond leven en eten. In de loop van het project zal worden onderzocht of dergelijke maatregelen de naleving van voorgeschreven behandelingen verbetert. De controle van de gezondheidstoestand van elke patiënt gebeurt door een combinatie van onopvallende biosensoren in de kleding of het beddegoed van de patiënt en thuisapparatuur, zoals weegschalen en bloeddrukmeters. Registratie van de lichamelijke inspanning van een patiënt, zijn/haar lichaamshouding en omgevingsinvloeden bieden aanvullende informatie waarmee het systeem de gemeten gegevens in de juiste context kan plaatsen.

 

De tweede manier is een ‘zorgverlenercyclus’, waarin relevante gegevens over de gezondheid van een patiënt en hoe hij/zij de behandeling naleeft automatisch worden doorgegeven aan een informatiesysteem in het ziekenhuis. Deze informatielus stelt artsen in staat om toe te zien op de toestand van de patiënt en hoe hij/zij op een behandeling reageert, zodat individuele zorgplannen kunnen worden geoptimaliseerd en artsen kennis kunnen nemen van eventuele verslechteringen of plotselinge hartproblemen die onmiddellijk moeten worden behandeld.

 

Het HeartCycle-project is onderverdeeld in een aantal werkpakketten, waaronder:

  • het verzamelen en ordenen van relevante medische expertise;
  • onderzoek naar nieuwe biosensoren (met name voor de continue bewaking van bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en hartfunctie);
  • de ontwikkeling van algoritmen om de controlegegevens te analyseren en te combineren;
  • het definiëren van architecturen en interfaces voor de patiëntencyclus en zorgverlenercyclus;
  • de evaluatie van de voordelen voor patiënten.

 

Het HeartCycle-project, waarvoor Philips Research als projectcoördinator optreedt, is een van de grootste projecten binnen de Europese Unie op het gebied van biomedisch en zorgonderzoek. Het project duurt vier jaar en heeft een budget van circa 20,7 miljoen euro. Van dat bedrag wordt 14,1 miljoen euro bijgedragen door de Europese Unie als onderdeel van het zevende kaderprogramma.

 

Leden van het HeartCycle-consortium (in alfabetisch volgorde):
Aristotle University of Thessaloniki (Griekenland); Clothing Plus Oy (Finland); CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA (Zwitserland); Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH (Duitsland); Faculdade Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal); Fundación Vodafone España (Spanje); Hospital Universitario Clínico San Carlos (Spanje); Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (Spanje); Medtronic Ibérica SA (Spanje); Philips Electronics Nederland B.V. (Nederland); Philips Research (Duitsland); Politecnico di Milano – Dipartimento di Bioingegneria (Italië); Rheinisch Westfälische Technische Hochschule (Duitsland); T-Systems ITC Iberia SA (Spanje); Universidad Politécnica de Madrid (Spanje); Chinese University of Hong Kong (China); University of Hull (Verenigd Koninkrijk); Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (Finland).